رسانه جهانی | کاتالوگ هوشمند مجازی
 اخبار
1396/01/01 - 08:00 ارائه اولین نسخه مشترک
خواندن خبرخروجی اولین محصول مشترک کاتالوگ هوشمند و تیم تجاری سایت آسان

1395/06/01 - 08:00 آغاز فعالیت تیم بازاررسانی
خواندن خبرتکمیل نرم افزار کاتالوگ هوشمند و آغاز فعالیت مشترک

1395/05/20 - 08:00 همکاری دو تیم قوی
خواندن خبرتوافقات ما بین تیم تجاری سایت آسان و تیم کاتالوگ هوشمند نهایی گردید

1395/04/01 - 08:00 آغاز مجدد فعالیت ها
خواندن خبرروند تولید نرم افزار های موبایل با عزمی راسخ از سر گرفته می شوند

1395/03/10 - 08:00 نمونه اولیه
خواندن خبرتکمیل تحقیقات و تولید اولین نمونه از کاتالوگ هوشمند مجازی

1394/12/28 - 08:00 تکمیل توافقات
خواندن خبرآغاز فعالیت برنامه نویسان همزمان با آغاز سال 95

1394/12/10 - 08:00 استقبال کم نظیر
خواندن خبربه زودی شاهد توسعه تیم کاتالوگ هوشمند خواهید بود

1394/10/01 - 08:00 راه اندازی وب سایت
خواندن خبرراه اندازی وب سایت رسانه جهانی، کاتالوگ هوشمند مجازی

 

ارتباط با ما

ایران : تهران ، تبریز و قم:موقعیت
09906199123:تلفن
info@nmedia.ir:رایانامه
  ثبت نام 

طراحی سایت , site asan , siteasan , سایت آسان , طراحی و خرید سایت , ارزان , راه اندازی در کمتر از 24 ساعت رسانه جهانی | کاتالوگ هوشمند مجازی - رسانه جهانی کاتالوگ هوشمند مجازی

طراحی سایت , site asan , siteasan , سایت آسان , طراحی و خرید سایت , ارزان , راه اندازی در کمتر از 24 ساعت رسانه جهانی | کاتالوگ هوشمند مجازی - رسانه جهانی کاتالوگ هوشمند مجازی

طراحی سایت , site asan , siteasan , سایت آسان , طراحی و خرید سایت , ارزان , راه اندازی در کمتر از 24 ساعت رسانه جهانی | کاتالوگ هوشمند مجازی - رسانه جهانی کاتالوگ هوشمند مجازی