رسانه جهانی | کاتالوگ هوشمند مجازی

 
گستره خدماتچاپ
(دانلود کاتالوگ (آندروید

 

کاتالوگ هوشمند شرکت تولیدی آداک

کاتالوگ هوشمند سایت آسان

 

ارتباط با ما

ایران : تهران ، تبریز و قم:موقعیت
09906199123:تلفن
info@nmedia.ir:رایانامه
  ثبت نام 

طراحی سایت , site asan , siteasan , سایت آسان , طراحی و خرید سایت , ارزان , راه اندازی در کمتر از 24 ساعت رسانه جهانی | کاتالوگ هوشمند مجازی - گستره خدمات

رسانه جهانی برای تولید هر یک از محصولات خود از زبان برنامه نویسی که سازگاری بیشتری با هدف نرم افزار دارد٬ استفاده نموده است. نکته ای که به دلیل هزینه های بالا حتی در شرکت های بزرگ توسعه نرم افزاری رعایت نمی گردد.

انواع کاتالوگ هوشمند مجازی از نظر نوع برنامه نویسی و کارکرد به ۳ دسته اصلی تقسیم میشوند.

۱. کاتالوگ هوشمند آنلاین:
این محصول به نوعی طراحی شده که کلیه اطلاعات را از طریق سرور و فضای ابری دریافت نموده و به کاربر ارایه می نماید.
مزیت کلیدی: مدیران شرکت به راحتی میتوانند با استفاده از پنل مدیریت هر نوع تغییری که میخواهند در نرم افزار اعمال کنند.
۲. کاتالوگ هوشمند آفلاین:
در این سبک از برنامه نویسی کلیه اطلاعات مورد نیاز هنگام نصب روی گوشی کاربران انتقال می یابد.
مزیت کلیدی: در طراحی کاتالوگ های آفلاین میتوان طراحی حرفه ای تری ارایه نمود و محدودیت افکت های نرم افزاری بسیار کمترند.
۳. کاتالوگ هوشمند حرفه ای:
در طراحی این نوع کاتالوگ ها برخی صفحات به صورت آفلاین و برخی به صورت آنلاین طراحی میشوند. حتی در صورت نیاز می توان بخشی از یک صفحه را به صورت آفلاین و بخش های دیگر همان صفحه را به صورت آنلاین طراحی نمود.
مثال: ممکن است شما نیاز داشته باشید در یک صفحه٬ لیست محصولاتتان به صورت آفلاین ارایه شود تا افراد بدون اینترنت به آن دسترسی داشته باشند. ضمنا در مقابل این لیست میخواهید در صورتی که کاربر به اینترنت دسترسی داشت قیمت ها را نیز مشاهده نماید.

 

کاتالوگ هوشمند شرکت تولیدی آداک

کاتالوگ هوشمند سایت آسان

رسانه جهانی کاتالوگ هوشمند مجازی

طراحی سایت , site asan , siteasan , سایت آسان , طراحی و خرید سایت , ارزان , راه اندازی در کمتر از 24 ساعت رسانه جهانی | کاتالوگ هوشمند مجازی - گستره خدمات

رسانه جهانی برای تولید هر یک از محصولات خود از زبان برنامه نویسی که سازگاری بیشتری با هدف نرم افزار دارد٬ استفاده نموده است. نکته ای که به دلیل هزینه های بالا حتی در شرکت های بزرگ توسعه نرم افزاری رعایت نمی گردد.

انواع کاتالوگ هوشمند مجازی از نظر نوع برنامه نویسی و کارکرد به ۳ دسته اصلی تقسیم میشوند.

۱. کاتالوگ هوشمند آنلاین:
این محصول به نوعی طراحی شده که کلیه اطلاعات را از طریق سرور و فضای ابری دریافت نموده و به کاربر ارایه می نماید.
مزیت کلیدی: مدیران شرکت به راحتی میتوانند با استفاده از پنل مدیریت هر نوع تغییری که میخواهند در نرم افزار اعمال کنند.
۲. کاتالوگ هوشمند آفلاین:
در این سبک از برنامه نویسی کلیه اطلاعات مورد نیاز هنگام نصب روی گوشی کاربران انتقال می یابد.
مزیت کلیدی: در طراحی کاتالوگ های آفلاین میتوان طراحی حرفه ای تری ارایه نمود و محدودیت افکت های نرم افزاری بسیار کمترند.
۳. کاتالوگ هوشمند حرفه ای:
در طراحی این نوع کاتالوگ ها برخی صفحات به صورت آفلاین و برخی به صورت آنلاین طراحی میشوند. حتی در صورت نیاز می توان بخشی از یک صفحه را به صورت آفلاین و بخش های دیگر همان صفحه را به صورت آنلاین طراحی نمود.
مثال: ممکن است شما نیاز داشته باشید در یک صفحه٬ لیست محصولاتتان به صورت آفلاین ارایه شود تا افراد بدون اینترنت به آن دسترسی داشته باشند. ضمنا در مقابل این لیست میخواهید در صورتی که کاربر به اینترنت دسترسی داشت قیمت ها را نیز مشاهده نماید.

 

کاتالوگ هوشمند شرکت تولیدی آداک

کاتالوگ هوشمند سایت آسان

رسانه جهانی کاتالوگ هوشمند مجازی

طراحی سایت , site asan , siteasan , سایت آسان , طراحی و خرید سایت , ارزان , راه اندازی در کمتر از 24 ساعت رسانه جهانی | کاتالوگ هوشمند مجازی - گستره خدمات

رسانه جهانی برای تولید هر یک از محصولات خود از زبان برنامه نویسی که سازگاری بیشتری با هدف نرم افزار دارد٬ استفاده نموده است. نکته ای که به دلیل هزینه های بالا حتی در شرکت های بزرگ توسعه نرم افزاری رعایت نمی گردد.

انواع کاتالوگ هوشمند مجازی از نظر نوع برنامه نویسی و کارکرد به ۳ دسته اصلی تقسیم میشوند.

۱. کاتالوگ هوشمند آنلاین:
این محصول به نوعی طراحی شده که کلیه اطلاعات را از طریق سرور و فضای ابری دریافت نموده و به کاربر ارایه می نماید.
مزیت کلیدی: مدیران شرکت به راحتی میتوانند با استفاده از پنل مدیریت هر نوع تغییری که میخواهند در نرم افزار اعمال کنند.
۲. کاتالوگ هوشمند آفلاین:
در این سبک از برنامه نویسی کلیه اطلاعات مورد نیاز هنگام نصب روی گوشی کاربران انتقال می یابد.
مزیت کلیدی: در طراحی کاتالوگ های آفلاین میتوان طراحی حرفه ای تری ارایه نمود و محدودیت افکت های نرم افزاری بسیار کمترند.
۳. کاتالوگ هوشمند حرفه ای:
در طراحی این نوع کاتالوگ ها برخی صفحات به صورت آفلاین و برخی به صورت آنلاین طراحی میشوند. حتی در صورت نیاز می توان بخشی از یک صفحه را به صورت آفلاین و بخش های دیگر همان صفحه را به صورت آنلاین طراحی نمود.
مثال: ممکن است شما نیاز داشته باشید در یک صفحه٬ لیست محصولاتتان به صورت آفلاین ارایه شود تا افراد بدون اینترنت به آن دسترسی داشته باشند. ضمنا در مقابل این لیست میخواهید در صورتی که کاربر به اینترنت دسترسی داشت قیمت ها را نیز مشاهده نماید.

 

کاتالوگ هوشمند شرکت تولیدی آداک

کاتالوگ هوشمند سایت آسان

رسانه جهانی کاتالوگ هوشمند مجازی